Geef.nl

Kom in actie voor jouw favoriete goede doel. Maak je eigen geefpagina en help jouw goede doel door donatiegelden op te halen. Iedereen kan (particulieren en bedrijven) fondsen werven voor een goed doel.

www.geef.nl

De werkzaamheden

Het bedenken, ontwerpen en realiseren van een animatie-video voor Geef.nl.Interessant? Deel het met je omgeving!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest
Laten we praten over uw nieuwe project!

Contact ons